Publikacje

Nikotyna i jej główne metabolity a wybrane parametry periodontologiczne w ocenie narażenia na dym tytoniowy pacjentów z przewlekłym zapaleniem przyzębia

Rafał Rudziński, Jadwiga Banach, Krzysztof Safranow, Katarzyna Jakubowska, Maria Olszewska, Elżbieta Dembowska, Agnieszka Droździk, Małgorzata Mazurek-Mochol, Dariusz Chlubek

Publikacje

Leczenie zlokalizowanych zmian rozrostowych dziąseł – obserwacje własne

Agnieszka Droździk, Rafał Rudziński, Marlena Trąbska-Świstelnicka, Jadwiga Banach

Publikacje

Wpływ nawyku palenia tytoniu na stan przyzębia oraz toksyczne oddziaływanie nikotyny i jej metabolitów na tkanki przyzębia

Rafał Rudziński, Jadwiga Banach

Publikacje

Kierunki toksycznego oddziaływania nikotyny i jej metabolitów na tkanki przyzębia

Rafał Rudziński, Jadwiga Banach

Publikacje

Uwarunkowania genetyczne odpowiedzi immunologiczno−zapalnej w zapaleniach przyzębia u osób uzależnionych od tytoniu

Rafał Rudziński, Jadwiga Banach

Publikacje

Nikotynizm a wybrane parametry periodontologiczne w przewlekłym zapaleniu przyzębia

Rafał Rudziński, Jadwiga Banach, Krzysztof Safranow, Elżbieta Dembowska, Agnieszka Droździk, Małgorzata Mazurek-Mochol