Jedną z naszych głównych dziedzin jest stomatologia. Oferujemy Państwu profesjonalną pomoc z zakresu wszelkich jej dziedzin. Wykorzystujemy najnowsze technologie i sprzęt medyczny co umożliwia przeprowadzenie optymalnych rozwiązań. Prowadzimy leczenie w znieczuleniu ogólnym.

Stomatologia

Profilaktyka

 • profilaktyka próchnicy (instruktaż higieny, fluoryzacja, lakowanie bruzd, lakierowanie zębów, remineralizacja szkliwa),
 • profilaktyka periodontologiczna chorób przyzębia (profesjonalne usuwanie złogów nazębnych: scaling, polishing, piaskowanie),
 • indywidualny instruktaż higieny, zastosowanie irygacji oraz systemu międzyzębowego,
 • profilaktyka ortodontyczna i wczesne leczenie wad zgryzu.

Diagnostyka

 • diagnostyka stanu przyzębia,
 • diagnostyka stawów skroniowo-żuchwowych,
 • badanie elektropotencjałów w jamie ustnej,
 • badanie ilościowe i jakościowe śliny,
 • diagnostyka radiologiczna (RVG) radiologia cyfrowa,
 • badanie specjalistyczne: protetyka, ortodoncja, implantologia.

Stomatologia estetyczna

 • zabiegi higieniczno-profilaktyczne z instruktażem higieny,
 • usuwanie nieestetycznych przebarwień zębów – piaskowanie,
 • wybielanie zębów:
  • nocne nakładkowe,
  • natychmiastowe w gabinecie,
  • zębów martwych.
 • korygowanie kształtu i koloru zębów,
 • przemodelowywanie kształtu korony zęba materiałem do wypełnień,
 • zastosowanie porcelanowych licówek naszkliwnych bez konieczności preparacji tkanek zęba,
 • zastosowanie porcelanowych licówek śródszkliwnych,
 • zamykanie diastem,
 • biżuteria nazębna.

Stomatologia estetyczna

 • zabiegi higieniczno-profilaktyczne z instruktażem higieny,
 • usuwanie nieestetycznych przebarwień zębów – piaskowanie,
 • wybielanie zębów:
  • nocne nakładkowe,
  • natychmiastowe w gabinecie,
  • zębów martwych.
 • korygowanie kształtu i koloru zębów,
 • przemodelowywanie kształtu korony zęba materiałem do wypełnień,
 • zastosowanie porcelanowych licówek naszkliwnych bez konieczności preparacji tkanek zęba,
 • zastosowanie porcelanowych licówek śródszkliwnych,
 • zamykanie diastem,
 • biżuteria nazębna.

Protetyka

 • protezy osiadające,
 • protezy szkieletowe konwencjonalne (metalowe) i estetyczne acetalowe,
 • wkłady koronowe typu: inlay, onlay, overlay,
 • wkłady koronowo-korzeniowe: standardowe, indywidualne, z metalu, złota, tytanu, włókna szklanego,
 • korony, mosty porcelanowe na podbudowie metalowej stopu dentystycznego, stopu bezniklowego, złota lub tytanu,
 • korony, mosty porcelanowe na podbudowie z tlenku cyrkonu,
 • korony, mosty, licówki pełnoceramiczne,
 • prace kombinowane,
 • korony, mosty + protezy szkieletowe,
 • korony zespolone w mostach z wykorzystaniem podparć szklanych – alternatywa dla ruchomych (wyjmowanych) protez oraz dla leczenia implantologicznego,
 • zamki, zatrzaski, zasuwy – wykorzystanie elementów uzupełnień protetycznych pozwalających na precyzyjne zakotwienie i utrzymanie pracy protetycznej w ustach pacjenta,
 • prace protetyczne na implantach,
 • implantacja wszczepu do odbudowy pojedynczej korony zęba,
 • implantacja kilku wszczepów do odbudowy mostami protetycznymi,
 • implantacja wszczepów do odbudowy protezą utrzymaną na precyzyjnych elementach retencyjnych,
 • protezy natychmiastowe i wczesne – protezy tymczasowe wykonane w trakcie leczenia chirurgicznego i protetycznego pozwalające pacjentowi na normalne, niekrępujące funkcjonowanie podczas całego czasu leczenia.

Ortodoncja – leczenie wad zgryzu i nieprawidłowości międzyzębowych u dzieci, młodzieży i pacjentów dorosłych. Zawsze po ustaleniu indywidualnego planu leczenia, po specjalistycznej konsultacji ortodontycznej, który obejmuje:

 • pobranie wycisków i wykonanie modeli ortodontycznych,
 • przeprowadzenie analizy zwarcia i artykulacji,
 • wykonanie zdjęć wewnątrz i zewnątrzustnych,
 • wykonanie zdjęć radiologicznych tj. pantomogramu, telerentgenogramu.

Możliwości leczenia:

 • aparaty ruchome (wyjmowane),
 • aparaty stałe (grubo i cienkołukowe) z wykorzystaniem zamków stalowych oraz estetycznych (ceramicznych lub kryształowych) oraz precyzyjnych elementów zakotwienia (miniimplantów),
 • aparaty stałe lingwalne – językowe, to wspaniały wybór dla pacjentów wymagajacych dużej estetyki. Aparat jest umieszczony od strony języka, więc niewidoczny. Można przy jego pomocy wyleczyć większość wad zgryzu. Aparatem lingwalnym można skrócić czas leczenia pacjenta, gdyż siła przyłożona do zęba znajduje się blisko centrum oporu, co powoduje, że zęby szybciej się przemieszczają.
 • Odczuwanie bólu podczas przemieszczania zębów jest mniejsze niż w przypadku aparatów stalych wargowych. Problemem może być przyzwyczajenie się do obecności aparatu w początkowych okresach leczenia i podrażnienia języka. Objawy te jednak mijają mniej więcej po okresie 1 tygodnia.

Chirurgia stomatologiczna

 • leczenie interwencyjne, pourazowe w trybie pilnym,
 • ekstrakcje zębów i przetrwałych korzeni zębów,
 • operacyjne usuwanie zębów zatrzymanych,
 • odsłanianie zębów zatrzymanych,
 • operacyjne usuwanie zmian w kości np. wyłuszczanie torbieli, kostniaków,
 • resekcje wierzchołków korzeni,
 • hemisekcje (usunięcie części zęba),
 • odbudowa kości wyrostka zębodołowego do leczenia protetycznego i do implantacji,
 • wypełnianie ubytków kostnych po ekstrakcji zębów, resekcji,
 • sterowana regeneracja kości.

Implantologia – dziedzina stomatologii pozwalająca na rekonstrukcję braków w uzębieniu bez konieczności szlifowania i obciążania zębów sąsiednich dzięki zastosowaniu wszczepów śródkostnych.

Stosujemy leczenie protetyczne na implantach indywidualnie do sytuacji klinicznej i potrzeb pacjenta.

W potwierdzeniu jakości nasi pacjenci otrzymują certyfikaty i paszporty implantologiczne. Wszystko w ramach gwarancji i bezpieczeństwa przyjęcia się wszczepu w kości.

Możliwości leczenia:

 • implantacja wszczepu do odbudowy pojedynczej korony zęba,
 • implantacja kilku wszczepów do odbudowy mostami protetycznymi,
 • implantacja wszczepów do odbudowy protezą utrzymaną na precyzyjnych elementach retencyjnych,
 • augmentacja wyrostka zębodołowego kości żuchwy i szczęki,
 • sterowana regeneracja kości z wykorzystaniem biomateriałów, błon zaporowych i preparatów czynnie biologicznych,
 • podnoszenie dna zatoki szczękowej w trudnych warunkach anatomicznych.

Periodontologia – leczenie chorób tkanek przyzębia (parodontozy) oraz błon śluzowych jamy ustnej.

 • diagnostyka i leczenie zmian w obrębie błon śluzowych jamy ustnej jak:
  • afty, opryszczki, owrzodzenia,
  • grzybice jamy ustnej,
  • zapalenie kątów ust,
  • odleżyny protetyczne,
  • BMS – zespół pieczenia jamy ustnej,
  • Kserostomia – suchość jamy ustnej,
  • Halitosis – diagnostyka i leczenie przykrego zapachu z ust.
 • diagnostyka i leczenie chorób przyzębia „paradontozy”:
  • badanie tkanek przyzębia,
  • usuwanie złogów nazębnych i przebarwień,
  • indywidualny instruktaż higieny.
 • unieruchamianie, szynowanie zębów wykazujących patologiczną ruchomość:
  • ligatury tymczasowe,
  • unieruchomienie stałe wewnątrzzębowe i zewnątrzzębowe na bazie włókien szklanych (Fiber Splint, Splin IT, Fiber Core),
  • uzupełnienie brakującego zęba na szynie z włókna szklanego,
  • dostawienie utraconego zęba własnego do szyny.
 • niechirurgiczne leczenie przyzębia:
  • farmakologiczne (miejscowe, ogólne),
  • mechanoterapia:
   • scaling z root planingiem (usunięcie poddziąsłowych złogów nazębnych z polerowaniem powierzchni korzeni zębów),
   • kiretaż zamknięty (oczyszczanie głębokich kieszeni przyzębnych).
 • chirurgiczne leczenie przyzębia:
  • zabiegi śluzówkowo-dziąsłowe,
  • korekta przyczepu wędzideł,
  • pokrywanie recesji,
  • plastyka przedsionka jamy ustnej,
  • poszerzenie wąskiej strefy dziąsła przyczepionego wolnym przeszczepem błony śluzowej z podniebienia,
  • sterowana regeneracja tkanek przyzębia z zastosowaniem biomateriałów, błon zapasowych i preparatów czynnych biologicznie.

Pedodoncja – stomatologia dziecięca

 • wizyty adaptacyjne dla najmłodszych,
 • leczenie zębów mlecznych,
 • leczenie niedojrzałych zębów stałych,
 • uświadamianie, motywacja i indywidualny instruktaż higieny,
 • zabiegi profilaktyczne,
 • fluoryzacja, mineralizacja szkliwa,
 • lakowanie bruzd zębów,
 • lakierowanie zębów,
 • leczenie dzieci w znieczuleniu ogólnym!
 • leczenie dzieci niepełnosprawnych!