Skip to content Skip to footer

o nas

Czym się zajmujemy?

GRUPOWA PRAKTYKA LEKARSKA „RUDZIŃSCY” to zespół wykwalifikowanych lekarzy łączących doświadczenie i wiedzę medyczną z pasją, zapałem i kreatywnością. Oferujemy Państwu profesjonalną pomoc w znalezieniu rozwiązań na wiele problemów medycznych i kosmetycznych dobierając odpowiednią, indywidualną metodę zabiegów i kuracji.
Dbamy o najwyższą jakość i rzetelność usług medycznych w trosce o bezpieczeństwo każdego pacjenta. Zapewniamy ochronę danych osobowych, dyskrecję i komfort, a wszystko to w miłej i przyjemnej atmosferze naszej praktyki. Zapewniamy bezpośrednią opiekę umożliwiając wielospecjalistyczne konsultacje lekarskie oraz diagnostykę.
Proponujemy pomoc z zakresu wszelkich dziedzin stomatologii, w tym periodontologii, chirurgii, implantologii oraz protetyki. Ponadto prowadzimy badania profilaktyczne, leczenie internistyczne i nefrologiczne oraz opiekę pacjentów dializowanych i po przeszczepach nerek.
Leczenie i diagnostyka

Zapewniamy bezpośrednią opiekę umożliwiając wielospecjalistyczne konsultacje lekarskie oraz diagnostykę.

Podstawą skutecznego i efektywnego leczenia jest właściwa i kompletna diagnostyka.
Najistotniejszy jest precyzyjnie skonstruowany indywidualny dla Pacjenta plan leczenia.
Każdy nasz Pacjent podlega wstępnej konsultacji, podczas której na podstawie zebranego wywiadu, badania klinicznego oraz badań dodatkowych precyzyjnie określamy zakres potrzeb profilaktycznych, leczniczych i estetycznych.
Dobry plan leczenia gwarantuje osiągnięcie pożądanego i założonego efektu leczenia.
Wywołuje to uśmiech i zadowolenie naszych Pacjentów.

Więcej informacji…

Stomatologia zachowawcza z endodoncją

Próchnica jest chorobą bakteryjną, która rozwija  się w obrębie twardych tkanek zęba.
Stomatologia zachowawcza to dział stomatologii zajmujący się profilaktyką i leczeniem próchnicy. Podstawowe zabiegi w ramach stomatologii zachowawczej związane są z mechanicznym usuwaniem ognisk próchnicy, oczyszczeniem ubytków próchnicowych i następową odbudową utraconych tkanek zęba. Do rekonstrukcji stosujemy wysoko estetycznych kompozytowych materiałów do wypełnień i odbudowy struktur zęba.
Ponadto procedury stomatologii zachowawczej pozwalają na odbudowę przedprotetyczną utraconych struktur zęba, zmianę lub przemodelowanie niekorzystnego kształtu korony klinicznej zęba.
Często konsekwencją zaawansowanej próchnicy jest konieczność podjęcia leczenia endodontyczncgo (kanałowego). Endodoncja to metoda leczenia nieodwracalnych zapaleń miazgi zęba, która polega na usunięciu chorobowo zmienionej miazgi z komory i kanałów zęba, zdezynfekowaniu ich i wypełnieniu odpowiednim materiałem. Leczenie to przeprowadzamy w znieczuleniu miejscowym pod kontrolą radiologiczną, czyniąc je bezbolesnym.

Protetyka

Protetyka stomatologiczna to leczenie odtwórcze. Techniki rekonstrukcyjne nawet w przypadku rozległych braków w uzębieniu pozwalają na przywrócenie pięknego uśmiechu.
Szeroki wachlarz zabiegów obejmuje między innymi odbudowę zniszczonych bądź złamanych koron, korektę kształtu i koloru zębów oraz uzupełnienie brakujących zębów. Dzięki rekonstrukcji protetycznej osoby, które utraciły własne uzębienie, mogą z powrotem odzyskać utracone funkcje żucia i cieszyć się nowym estetycznym wyglądem.

Więcej informacji…

Chirurgia

Chirurgia stomatologiczna  to leczenie operacyjne w obrębie tkanek jamy ustnej. Jest to leczenie najbardziej wymagające zarówno od pacjenta jak i lekarza. Od lekarza prowadzącego wymaga ogromu wiedzy,  doświadczenia, dużych umiejętności i precyzji pracy. Od pacjenta w szczególności przestrzegania zaleceń oraz protokołów  przed i pozabiegowych.
Wszystkie zabiegi chirurgiczne są precyzyjnie planowane i przeprowadzane  w znieczuleniu miejscowym czyniąc zabiegi bezbolesnymi. W uzasadnionych przypadkach nasi Pacjenci zabezpieczani są również farmakologicznie. Wprowadzamy profilaktykę antybiotykową, leczenie przeciwobrzękowe, przeciwzapalne i przeciwbólowe.
Oferujemy pełny zakres stomatologicznych zabiegów chirurgicznych oraz wysoce specjalistycznych zabiegów periodontologicznych regeneracyjnych, śluzówkowo – dziąsłowych i plastycznych.

Więcej informacji…

Implantologia

Obecnie to jedna z wiodących  dziedzin stomatologii. Pozwala na rekonstrukcję braków w uzębieniu bez konieczności szlifowania i obciążania zębów sąsiednich dzięki zastosowaniu wszczepów śródkostnych.
Implanty są bardzo komfortowym rozwiązaniem, dając możliwość obudowy braku pojedynczych zębów lub całego łuku zębowego, na stałe bez konieczności zdejmowania uzupełnienia protetycznego. Implanty mogą stanowić też podporę dla uzupełnień protetycznych złożonych, zaplanowanych indywidualnie dla każdego pacjenta.
W potwierdzeniu jakości nasi Pacjenci otrzymują certyfikaty i paszporty implantologiczne. Bezpieczeństwo  i powodzenie leczenia zapewnia nasz wyspecjalizowany implantolog lekarz specjalista chirurgii stomatologicznej dr n. med. Patryk Sobczyk. Zabiegi przeprowadzane są w znieczuleniu miejscowym czyniąc je bezbolesnymi.

Więcej informacji…

Ortodoncja

Ortodoncja jest dziedziną stomatologii zajmującą się leczeniem wad zgryzu oraz nieprawidłowego położenia zębów w łuku zębowym.
Nawet w wieku dojrzałym u pacjentów z chorobą przyzębia, gdzie zredukowane są tkanki przyzębia a podparcie kostne uległo destrukcji, możliwe jest podjęcie leczenia ortodontycznego. Jego celem jest optymalizacja położenia zębów w łuku zębowym, odtworzenie punktów stycznych pomiędzy zębami. U pacjentów z brakami poszczególnych zębów dokonuje się kontrolowanych przesunięć ortodontycznych tak, aby pogrupować zęby w strefy podparcia i umożliwić często następowe leczenie protetyczne.
Leczenie ortodontyczne stanowi jeden z elementów kompleksowego leczenia stomatologicznego i możliwe jest dzięki zastosowaniu aparatów ruchomych jak i aparatów stałych, cienko i grubo łukowych z zastosowaniem estetycznych zamków wargowych lub językowych oraz precyzyjnych elementów zakotwienia.
Leczenie ortodontyczne przywraca funkcję narządu żucia, poprawia profil twarzy i koryguje ułożenie warg. Przywraca estetyczny wygląd, dodaje pewności siebie i pozwala na bezpieczny i szczery uśmiech.

Periodontologia

Periodontologia jest dziedziną stomatologii zajmującą się leczeniem tkanek przyzębia, czyli tkanek otaczających ząb oraz zmian błony śluzowej jamy ustnej. Jest nauką obecnie dynamicznie rozwijającą się, dającą możliwości precyzyjnego i skutecznego leczenia zapaleń przyzębia, chorób błon śluzowych oraz defektów śluzówkowo-dziąsłowych.
Zdrowe przyzębie jest wyznacznikiem zdrowej, zadbanej jamy ustnej oraz stanu całego ustroju ludzkiego. Zapalenie tkanek przyzębia, obecność złogów nazębnych, głębokich kieszonek przyzębnych i ruchomych, niestabilnych zębów, w kostnym wyrostku zębodołowym bezsprzecznie niekorzystnie wpływa na stan ogólny organizmu. Często sprzyja nasileniu i pogorszeniu stanu zdrowia pacjenta, zwłaszcza z współistniejącą chorobą podstawową jak: nadciśnienie tętnicze, zaburzenia sercowo-naczyniowe, cukrzyca, choroby tarczycy i inne. Obecnie nawet zaawansowane zapalenie przyzębia ze znaczną destrukcją tkanek oraz patologiczną ruchomością zębów możliwe jest do kontrolowania i efektywnego leczenia.
Metody terapii pozwalają na unieruchomianie zębów, zastosowanie sterowanej regeneracji tkanek miękkich i kości. Leczenie periodontologiczne jest często elementem kompleksowego leczenia pacjenta w połączeniu z ortodontycznym i implanto-protetycznym.
Procedury periodontologiczne dają też możliwość augumentacji dziąsła, pokrycia recesji odsłoniętych powierzchni korzeni zębów, wydłużenia koron klinicznych, korekty nieprawidłowych przyczepów wędzideł, zarządzanie zębodołem poekstrakcyjnym po usunięciu zęba tak, aby tkanki miękkie i kość wyrostka zębodołowego nie uległy zanikowi bądź deformacjom. Wszystkie te zabiegi jako element kompleksowego leczenia pacjenta dają możliwość uzyskania optymalnego stanu jamy ustnej pacjenta, co przekłada się na stan zdrowia ogólnego oraz dobre samopoczucie.

Więcej informacji…

Choroby wewnętrzne

Choroby wewnętrzne, to najbardziej obszerny dział medycyny, potocznie nazywany interną. W jego zakres wchodzą schorzenia wszystkich układów i narządów wewnętrznych człowieka. O zdrowie naszych Pacjentów w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób dbają: lekarz specjalista chorób wewnętrznych dr n. med. Karolina Rudzińska oraz lekarz specjalista chorób wewnętrznych dr n. med. Jolanta Prawda Grabowska.

Więcej informacji…

Nefrologia

Nefrologia jest dziedziną medycyny zajmującą się profilaktyką, diagnostyką i niechirurgicznym leczeniem chorób nerek i dróg moczowych.
Nerki pełnią istotną funkcję w utrzymaniu homeostazy wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej, czyli parametrów środowiska wewnętrznego organizmu. Odpowiadają również za filtrowanie krwi i oczyszczanie jej ze zbędnych substancji i nadmiaru wody, odgrywają też istotną rolę w procesie regulacji ciśnienia tętniczego i prawidłowym funkcjonowaniu innych narządów i układów.
O zdrowie naszych Pacjentów w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób nerek oraz dróg moczowych dba: lekarz specjalista chorób wewnętrznych, nefrolog dr n. med. Karolina Rudzińska.

Więcej informacji…

Ortopedia

Ortopedia to dział medycyny specjalizujący się w profilaktyce, diagnozie, leczeniu zachowawczym i operacyjnym układu ruchu, między innymi kości, mięśni, stawów i więzadeł.
Pomoc naszym Pacjentom zarówno w przypadku wrodzonych, jak i nabytych wad postawy, schorzeń układu mięśniowo-stawowo-kostnego, a także urazów, na przykład złamań i zwichnięć zapewnia lekarz specjalista ortopeda dr Mateusz Grabowski.
Gdzie jesteśmy?

Gabinety w centrum Szczecina