Skip to content Skip to footer

Chirurgia

Możliwości leczenia:

Chirurgia stomatologiczna:

 • ekstrakcja korzeni zębów lub zębów, których nie można uratować w toku leczenia zachowawczego
 • chirurgiczne usuwanie zębów całkowicie i częściowo zatrzymanych
 • chirurgiczne usuwanie złamanych zębów
 • odsłanianie zębów do celów ortodontycznych
 • resekcja wierzchołka korzeni
 • radektomia, czyli usunięcie korzenia zęba przy pozostawieniu zęba w jamie ustnej
 • plastyka połączeń z zatoką szczękową
 • wydłużanie koron klinicznych
 • leczenie tzw. uśmiechu dziąsłowego

Chirurgia periodontologiczna:

 • chirurgiczne leczenie kieszonek przyzębnych i defektów kostnych
 • sterowana regeneracja i augumentacja tkanek przyzębia z zastosowaniem biomateriałów
 • chirurgiczne leczenie recesji dziąseł
 • pogłębianie przedsionka jamy ustnej
 • plastyka wędzideł warg i języka
 • chirurgiczne usuwanie zmian łagodnych

Chirurgia implantologiczna:

 • podniesienie dna zatoki szczękowej
 • augumentacja i plastyka okołowszczepowa
 • wszczepy śródkostne
Nasz adres

Ul. Śląska 5/2
70-431 Szczecin
Polska

Gabinety Rudzińscy © 2024.