Skip to content Skip to footer

Implantologia

Możliwości leczenia:
  • implantacja wszczepu do odbudowy pojedynczej korony zęba,
  • implantacja kilku wszczepów do odbudowy mostami protetycznymi,
  • implantacja wszczepów do odbudowy protezą utrzymaną na precyzyjnych elementach retencyjnych,
  • augmentacja wyrostka zębodołowego kości żuchwy i szczęki,
  • sterowana regeneracja kości z wykorzystaniem biomateriałów, błon zaporowych i preparatów czynnych biologicznie,
  • podniesienie dna zatoki szczękowej w trudnych warunkach anatomicznych.

dr n. med Patryk Sobczyk

Nasz adres

Ul. Śląska 5/2
70-431 Szczecin
Polska

Gabinety Rudzińscy © 2024.