Skip to content Skip to footer

Polityka Prywatności

INFORMACJA DLA PACJENTA PLACÓWKI MEDYCZNEJ
Grupowa Praktyka Lekarska Rudzińscy: Lekarz, Lekarz Dentysta Spółka Partnerska

Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupowa Praktyka Lekarska Rudzińscy: Lekarz, Lekarz Dentysta Spółka Partnerska z siedzibą w Szczecinie, ul. Śląska 5/2, którą reprezentuje dr n. med. Rafał Rudziński, tel. kontaktowy 601707578.

Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, d i art. 9 ust. 2 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r., dalej RODO, w celu wykonywania na Państwa rzecz świadczeń zdrowotnych.

Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Państwa dane mamy prawo przekazać, przy zachowaniu bezwzględnej poufności danych osobowych, osobą/firmą współpracującymi z nami:
1. pracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki.
2. podmiotom przetwarzającym, którym zlecamy zadania takie jak: pracownia techniczna, firma informatyczna, firma kurierska oraz firma świadcząca usługi rachunkowo-księgowe.
3. osobom upoważnionym przez Państwa do uzyskania informacji o Państwa stanie zdrowia oraz związanej z tym dokumentacji medycznej w ramach realizacji Państwa praw pacjenta.

Dane osobowe będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu i po zakończeniu leczenia przez okres 20 lat, zgodnie z ustawa o prawach pacjenta na podstawie art.29.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawienia i sprostowania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Prawo do bycia zapomnianym (usunięcie danych), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody nie jest w pełni realizowane wobec danych przetwarzanych w ramach dokumentacji medycznej prowadzonej i przechowywanej – wskazany w art, 29 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowej realizacji wykonania świadczeń.

Nasz adres

Ul. Śląska 5/2
70-431 Szczecin
Polska

Gabinety Rudzińscy © 2024.